Vauhdilla verkkoon

Published On: 14.08.2020//
Etäopetus tuo vapautta sijainnista opiskelijoille, mutta myös opettajat voivat tehdä työnsä joustavasti melkein missä vain. Kuva Jaakko Mylly

Vauhdilla verkkoon

Keväällä alkanut pandemia nosti verkko-opetuksen esille, vaikka kyseessä ei ole uusi asia koulutuksessa.

"Esteitä ei kuitenkaan ole verkossa opettamiseen. Jos opiskelija on motivoitunut, niin opinnot etenevät kyllä, Kurttila kertoo."

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu siirtyi keväällä 2020 muiden koulutuksen järjestäjien tapaan pitämään koulutusta verkossa. Siirtyminen verkkoympäristöön tapahtui nopeasti parissa päivässä.

–Tämä osoittaa, että meillä on riittävät välineet ja taidot, mutta aina tietenkin voidaan toimintaa kehittää. Jos halutaan vielä enemmän toimia verkossa, niin siihen pitää myös panostaa henkilökunnan koulutuksella ja laitteistoilla. Hienosti meillä opettajat siirtyivät verkkoon parissa päivässä, Sari Kurttila toteaa.

Osa opettajista joutui ottamaan käyttöön uusia järjestelmiä hyvin nopealla aikataululla. Osalla RPKK:n opettajista oli verkossa tapahtuva opettaminen jo entuudestaan tuttua. Taloushallintoa opettava Sari Kurttila oli yksi heistä, joka ei joutunut hyppäämään uuteen ympäristöön.
–Toimin aikaisemmin Oulun Ammattikorkeakoulussa opettajana ja olen pitänyt siellä etätunteja Adoben Connect Pron kautta. Lisäksi käytössä on ollut Blackboard ja Optima. Ei se jännittänyt silloinkaan. Meillä oli hyvä koulutus etukäteen ja verkko-opetuksen suunnittelija Eija Kempas oli opettajien tukena, Kurttila sanoo.

Koulutuksen järjestämiseen verkossa on omat haasteensa. Monelle opiskelijalle verkossa opiskelu on uutta ja opiskelijoilla on erilaiset taustat.

–Opiskelija työskentelee kotona. Jos hänen omat tietotekniikan taidot eivät ole riittäviä, niin voi aiheuttaa jännitystä miten selviää yksin. Monesti opiskelijalla on jostain syystä korkeampi kynnys kysyä apua videoneuvotteluiden kautta pidetyillä oppitunneilla, Kurttila kertoo kevään kokemuksia.

Taloushallinnon osalta Sari Kurttila ei kuitenkaan näe, että verkko toisi eteen varsinaisia ylitsepääsemättömiä ongelmia.
–Esteitä ei kuitenkaan ole verkossa opettamiseen. Jos opiskelija on motivoitunut, niin opinnot etenevät kyllä, Kurttila kertoo.
Verkossa tapahtuva opettaminen vaatii sujuakseen erilaisia järjestelmiä. RPKK:lla on käytössä opetuksen tukena muun muassa Googlen Meet, Blackboardin Collaborate ja WhatsApp-puhelut sekä aineistojen jakamiseen Moodle, Googlen Drive ja Blackboardin Open LMS.
Luennoinnin suhteen käytettävän järjestelmän vaatimuksena on luonnollisesti vähintään äänen ja kuvan välittäminen opiskelijoille.
–Hyvä, jos järjestelmässä olisi jonkinlainen liitu- tai valkotaulu viesteille. Tärkeintä olisi kuitenkin järjestelmän selkeys ja yksinkertaisuus. Niin, että järjestelmää olisi helppo käyttää selaimella kuin selaimella kunhan käyttäjällä on internetyhteys, Kurttila listaa.

–Tietenkin myös opiskelijoiden pitäisi pystyä puhumaan. Viestejä varten pitäisi olla Chat-ominaisuus. Näytön jakamisen mahdollisuus niin opettajalle kuin opiskelijalle ja se, että kouluttaja voi nauhoittaa pidetyn verkkoluennon, Kurttila jatkaa ominaisuuksien listaamista.
RPKK sai arvokasta tuntumaa ja kokemusta verkko-opetuksen järjestämiseen kevään aikana. Opiskelijoiden oppimisen kannalta tulokset ovat yhteneväiset lähiopetuksen kanssa. Sosiaalisen kanssakäymisen osalta verkko ei vielä ole onnistunut täyttämään kaikkia lähiopetuksen kautta syntyviä hyötyjä.

–Palautetta on tullut aika monelta opiskelijalta, että kotona saanut hyvin tehtyä ja kotona on hyvä työrauha. Opiskelijat ovat myös voineet luoda oman aikataulun. Osalla on ollut kauhea ikävä kouluun. Ei opiskelun haasteiden takia vaan, jos asuu yksin, niin sosiaalisten kontaktien puute on iso ongelma, Kurttila sanoo.

Omassa työssään verkko-opettajana Sari Kurttila tuo esille osittain samoja asioita kuin opiskelijatkin. Työt sujuvat ilman ongelmia kotoa käsin, mutta opettajillakin on ikävä sosiaalisia kontakteja.

–Ergonomia on helposti huono, ja siihen pitää kiinnittää paljon huomiota. Illalla on pakko päästä ulos. Aikaisemmin työpäivän jälkeen ei aina jaksanut lähteä, mutta nyt olen ollut ulkona joka päivä. Lyhyen ajan tämä menee, mutta vähän tylsää olla yksin. Onneksi on pidetty etäkahvien kautta yhteyttä työkavereiden kanssa, Kurttila kertoo.

Tulevaisuuden suhteen Sari Kurttila heittää ajatuksen lähi- ja verkko-opetuksen yhdistämisestä hybridimalliksi. Monimuoto-opiskelu on yksi vaihtoehto vastaamaan mahdollisiin seuraaviin pandemioihin, mutta myös ilman pakkoa.

–Voisi olla osan viikosta kotona ja osan koululla. Tämä voisi olla myös ratkaisu, jos tarvitaan enemmän tilaa luokkien suhteen syksyllä, Kurttila ennakoi syksyä haastatteluhetkellä kesäkuussa.

Roy Viitanen

Etäopetus tuo vapautta sijainnista opiskelijoille, mutta myös opettajat voivat tehdä työnsä joustavasti melkein missä vain. Kuva Jäljen Jättiläinen, Jaakko Mylly