Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Opiskelemalla liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) koulutat itsestäsi ammattilaisen, joka pärjää työelämän haasteissa. Koulutus antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Suoritettu liiketoiminnan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tarjottava opetus painottuu asiakaspalveluun ja myyntiin tai talouspalveluihin. Pakollisten tutkinnon osien (Asiakaspalvelu 20 osp, Tuloksellinen toiminta 20 osp, Työyhteisössä toimiminen 15 osp) lisäksi voit rakentaa itsellesi soveltuvan tutkintopolun valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (90 osp). Alla esimerkit eri tutkintopoluista.

Kaupan polku:
Myynti 30 osp, Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, Palvelumuotoilu 15 osp, Visuaalinen osaaja 15 osp tai Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Talousosaajan polku:
Kirjanpito 30 osp, Palkanlaskenta 30 osp, Laskutus ja reskontra 15 osp, Tilinpäätöskirjaukset 15 osp tai Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.

Voit myös erikoistua opinnoissasi elektronisen urheilun osaamisalueisiin. Tällöin voit valita esports -toimialaan liittyviä opintoja osaksi vapaavalintaisia opintojasi ja erikoistua mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: esports landscape, myynti ja markkinointi elektronisessa urheilussa, kilpapelitapahtumien järjestäminen, juontaminen, joukkueen johtaminen, streamaus ja useiden eri kanavien sisällöntuotanto. Opiskelijat valitaan esports -opintoihin haastattelun perusteella ensimmäisen lukuvuoden alussa.

Esports-polku:
Elektroninen urheilu toimialana 15 osp, Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, Projektissa toiminen 15 osp, Tapahtumatuotanto 15 osp, Yrityksessä toiminen (NY-yrittäjyys) 15 osp.

Liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) voit suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka ohjaa opintojen suorittamista. Opiskeluaikana pääset kiinni työelämään, sillä opiskelu sisältää useita työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana.

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (55 osp):

 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)

 • Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp
 • Henkilöstön tukipalvelut, 15 osp
 • Kirjanpito, 30 osp
 • Laskutus ja reskontra, 15 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, 30 osp
 • Myynti, 30 osp
 • Palkanlaskenta, 30 osp
 • Palvelumuotoilu, 15 osp
 • Projektissa toimiminen, 15 osp
 • Tapahtumatuotanto, 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Muut valinnaiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Voit hakea yhteishaussa, mikäli olet nyt peruskoulussa tai sinulla ei ole vielä peruskoulun jälkeistä toisen asteen tutkintoa. Jatkuva haku on tarkoitettu kaikille.

Älä jää yksin kysymystesi kanssa! Opinto-ohjaajamme auttaa kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Voit kysyä neuvoa siihen miten ja milloin voit hakea tai vaikkapa miten rahoittaisit opintosi.

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. RPKK sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla sekä näyttöjen järjestämisestä. Sopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan myös opiskelijalle tiedoksi. Koulutussopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) osa. Siinä määritellään ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, joihin työpaikalla hankintaan osaamista. Liitteeksi kirjataan työtehtävät, joita tekemällä tavoiteltu osaaminen saavutetaan.

Koulutussopimus ei ole työsopimus. Opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta koulutussopimuksen aikana. Myöskään työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen perusteella. Koulutussopimus tehdään yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos halutaan sopia pidemmästä jaksosta, selvitetään mahdollisuudet oppisopimukseen. Koulutussopimustyöpaikka seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Osaamista täydennetään tarpeen mukaan muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutusajalle/tutkintoon kerralla tai esim. tutkinnon osittain. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannasta ja raportoinnista. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeiden HOKS:n mukaan. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt ja viikoittaisen työajan keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Talouspaja Veli-Matti Ollikainen
Veli Seppä Oy Mirja Lassila
Esmo yhtiöitten toimitusjohtaja ja yrittäjä Pasi Kinnunen
merkonomi kaupan polku

Merkonomiksi valmistuva Vilhelmiina työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa