opiskeluhuolto

Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opiskelijahuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tarkoittaa opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 §)

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa koko henkilökunta osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi sekä kouluyhteisön että yksittäisten ryhmien hyvinvointia.

Terveydenhoitaja tekee uusille opiskelijoille terveystarkastukset ja on edistämässä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihteisiin ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja kun tarvitset tietoa terveydestä tai terveyspalveluista. Terveydenhoitaja toimii tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Terveydenhoitajan vastaanotto on Raahen Porvari- ja Kauppakoululla parillisten viikkojen torstaina ja perjantaina M-rakennuksessa (puukanslia). Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on to ja pe klo 10.30 – 11.15. Yhteydenotot Wilman kautta ja puhelimitse.

Terveydenhoitajan yhteystiedot: Iida Luttinen, Wilma (Opettajat otsikon alla), puh. 044 439 4617.

Kuraattori tukee opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorin puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa asioissa: opiskelu, itsenäistyminen, ihmissuhteet, arjen hallinta, hyvinvointi ja mieliala. Opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus saada henkilökohtaista kuraattoripalvelua yksilökäyntien muodossa. Lisäksi kuraattori pitää opiskelijaryhmille teematuokioita sovituista aiheista kuten jännitys, uni ja rentoutuminen sekä osallistuu pitkin lukuvuotta koulun teemapäiviin. Kuraattori toimii tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuraattori on Raahen Porvari- ja Kauppakoululla viikoittain, huone sijaitsee C-rakennuksen kakkoskerroksessa Opinparkkia vastapäätä ennen opehuonetta. Yhteydenotot puhelimitse ja Wilman kautta.

Kuraattorin yhteystiedot: Emmi Rönkä, puh. 040 1303831, emmi.ronka@pohde.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Vastuuopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä, läsnäoloja ja on opiskelijan kouluarjen tuki. Vastuuopettaja toimii yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuuopettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Hän auttaa valintoihin, jatko-opintoihin tai opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opinto-ohjaajan yhteystiedot: Kirsi Ahvenlampi, puh. 044 533 4189, kirsi.ahvenlampi@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Ammatillinen erityisopettaja tukee opiskelijoita opinnoissa ja antaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville sekä laatii erityisen tuen suunnitelmat. Ammatilliseen erityisopettajaan otetaan yhteyttä, jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen esteitä. Erityisopettaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisopettajan yhteystiedot: Minna Siilas, puh. 044 533 7151, minna.siilas@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Hyvinvointiohjaaja on opiskelijafoorumin aktivaattori, mukana koordinoimassa Opinparkin toimintaa ja ohjausapuna tarvittaessa. Hyvinvointiohjaaja on osaltaan huolehtimassa opiskeluhyvinvoinnista ja keskustelukaverisi matalalla kynnyksellä. Hyvinvointiohjaaja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointisohjaajan yhteystiedot: Sanna Sirviö, puh. 050 436 9674, sanna.sirvio@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Opiskelijafoorumi koostuu innokkaista opiskelijoista, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa koulun yhteisiin asioihin monipuolisesti. Foorumilaiset huolehtivat opiskelijoiden äänen kuulumisesta, viihtyvyydestä, ideoivat ja järjestävät tapahtumia ja teemapäiviä, osallistuvat koulumarkkinointiin sekä ovat mukana toimintamallien kehittämisessä.

Opinparkki-oppimisympäristö tukee opiskelijan henkilökohtaista opiskelupolkua. Voit tulla Opinparkkiin, jos kaipaat apua tai tukea tehtävien tekemiseen, sinulla on jäänyt tehtäviä rästiin tai haluat tehdä opintoja nopeammassa tahdissa eteenpäin. Opinparkissa on aina tarvittaessa saatavilla ohjausta, opettajat voivat tulla pitämään joko yksilö- tai pienryhmäohjausta. Opinparkin tilat sijaitsevat C-rakennuksen toisessa kerroksessa. Sieltä löytyy myös rauhallista työskentelytilaa.

opiskeluhuolto

Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opiskelijahuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tarkoittaa opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 §)

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa koko henkilökunta osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi sekä kouluyhteisön että yksittäisten ryhmien hyvinvointia.

Terveydenhoitaja tekee uusille opiskelijoille terveystarkastukset ja on edistämässä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihteisiin ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja kun tarvitset tietoa terveydestä tai terveyspalveluista. Terveydenhoitaja toimii tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Terveydenhoitajan vastaanotto on Raahen Porvari- ja Kauppakoululla parillisten viikkojen torstaina ja perjantaina M-rakennuksessa (puukanslia). Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on to ja pe klo 10.30 – 11.15. Yhteydenotot Wilman kautta ja puhelimitse.

Terveydenhoitajan yhteystiedot: Iida Luttinen, Wilma (Opettajat otsikon alla), puh. 044 439 4617.

Kuraattori tukee opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorin puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa asioissa: opiskelu, itsenäistyminen, ihmissuhteet, arjen hallinta, hyvinvointi ja mieliala. Opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus saada henkilökohtaista kuraattoripalvelua yksilökäyntien muodossa. Lisäksi kuraattori pitää opiskelijaryhmille teematuokioita sovituista aiheista kuten jännitys, uni ja rentoutuminen sekä osallistuu pitkin lukuvuotta koulun teemapäiviin. Kuraattori toimii tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuraattori on Raahen Porvari- ja Kauppakoululla viikoittain, huone sijaitsee C-rakennuksen kakkoskerroksessa Opinparkkia vastapäätä ennen opehuonetta. Yhteydenotot puhelimitse ja Wilman kautta.

Kuraattorin yhteystiedot: Emmi Rönkä, puh. 040 1303831, emmi.ronka@pohde.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Vastuuopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä, läsnäoloja ja on opiskelijan kouluarjen tuki. Vastuuopettaja toimii yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuuopettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Hän auttaa valintoihin, jatko-opintoihin tai opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opinto-ohjaajan yhteystiedot: Kirsi Ahvenlampi, puh. 044 533 4189, kirsi.ahvenlampi@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Ammatillinen erityisopettaja tukee opiskelijoita opinnoissa ja antaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville sekä laatii erityisen tuen suunnitelmat. Ammatilliseen erityisopettajaan otetaan yhteyttä, jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen esteitä. Erityisopettaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisopettajan yhteystiedot: Minna Siilas, puh. 044 533 7151, minna.siilas@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Hyvinvointiohjaaja on opiskelijafoorumin aktivaattori, mukana koordinoimassa Opinparkin toimintaa ja ohjausapuna tarvittaessa. Hyvinvointiohjaaja on osaltaan huolehtimassa opiskeluhyvinvoinnista ja keskustelukaverisi matalalla kynnyksellä. Hyvinvointiohjaaja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointisohjaajan yhteystiedot: Sanna Sirviö, puh. 050 436 9674, sanna.sirvio@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Opiskelijafoorumi koostuu innokkaista opiskelijoista, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa koulun yhteisiin asioihin monipuolisesti. Foorumilaiset huolehtivat opiskelijoiden äänen kuulumisesta, viihtyvyydestä, ideoivat ja järjestävät tapahtumia ja teemapäiviä, osallistuvat koulumarkkinointiin sekä ovat mukana toimintamallien kehittämisessä.

Opinparkki-oppimisympäristö tukee opiskelijan henkilökohtaista opiskelupolkua. Voit tulla Opinparkkiin, jos kaipaat apua tai tukea tehtävien tekemiseen, sinulla on jäänyt tehtäviä rästiin tai haluat tehdä opintoja nopeammassa tahdissa eteenpäin. Opinparkissa on aina tarvittaessa saatavilla ohjausta, opettajat voivat tulla pitämään joko yksilö- tai pienryhmäohjausta. Opinparkin tilat sijaitsevat C-rakennuksen toisessa kerroksessa. Sieltä löytyy myös rauhallista työskentelytilaa.

opiskeluhuolto

Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opiskelijahuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tarkoittaa opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 §)

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa koko henkilökunta osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi sekä kouluyhteisön että yksittäisten ryhmien hyvinvointia.

Terveydenhoitaja tekee uusille opiskelijoille terveystarkastukset ja on edistämässä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihteisiin ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja kun tarvitset tietoa terveydestä tai terveyspalveluista. Terveydenhoitaja toimii tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Terveydenhoitajan vastaanotto on Raahen Porvari- ja Kauppakoululla parillisten viikkojen torstaina ja perjantaina M-rakennuksessa (puukanslia). Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on to ja pe klo 10.30 – 11.15. Yhteydenotot Wilman kautta ja puhelimitse.

Terveydenhoitajan yhteystiedot: Iida Luttinen, Wilma (Opettajat otsikon alla), puh. 044 439 4617.

Kuraattori tukee opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorin puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa asioissa: opiskelu, itsenäistyminen, ihmissuhteet, arjen hallinta, hyvinvointi ja mieliala. Opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus saada henkilökohtaista kuraattoripalvelua yksilökäyntien muodossa. Lisäksi kuraattori pitää opiskelijaryhmille teematuokioita sovituista aiheista kuten jännitys, uni ja rentoutuminen sekä osallistuu pitkin lukuvuotta koulun teemapäiviin. Kuraattori toimii tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuraattori on Raahen Porvari- ja Kauppakoululla viikoittain, huone sijaitsee C-rakennuksen kakkoskerroksessa Opinparkkia vastapäätä ennen opehuonetta. Yhteydenotot puhelimitse ja Wilman kautta.

Kuraattorin yhteystiedot: Emmi Rönkä, puh. 040 1303831, emmi.ronka@pohde.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Vastuuopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä, läsnäoloja ja on opiskelijan kouluarjen tuki. Vastuuopettaja toimii yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuuopettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Hän auttaa valintoihin, jatko-opintoihin tai opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opinto-ohjaajan yhteystiedot: Kirsi Ahvenlampi, puh. 044 533 4189, kirsi.ahvenlampi@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Ammatillinen erityisopettaja tukee opiskelijoita opinnoissa ja antaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville sekä laatii erityisen tuen suunnitelmat. Ammatilliseen erityisopettajaan otetaan yhteyttä, jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen esteitä. Erityisopettaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisopettajan yhteystiedot: Minna Siilas, puh. 044 533 7151, minna.siilas@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Hyvinvointiohjaaja on opiskelijafoorumin aktivaattori, mukana koordinoimassa Opinparkin toimintaa ja ohjausapuna tarvittaessa. Hyvinvointiohjaaja on osaltaan huolehtimassa opiskeluhyvinvoinnista ja keskustelukaverisi matalalla kynnyksellä. Hyvinvointiohjaaja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointisohjaajan yhteystiedot: Sanna Sirviö, puh. 050 436 9674, sanna.sirvio@rpkk.fi ja Wilma (Opettajat otsikon alla).

Opiskelijafoorumi koostuu innokkaista opiskelijoista, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa koulun yhteisiin asioihin monipuolisesti. Foorumilaiset huolehtivat opiskelijoiden äänen kuulumisesta, viihtyvyydestä, ideoivat ja järjestävät tapahtumia ja teemapäiviä, osallistuvat koulumarkkinointiin sekä ovat mukana toimintamallien kehittämisessä.

Opinparkki-oppimisympäristö tukee opiskelijan henkilökohtaista opiskelupolkua. Voit tulla Opinparkkiin, jos kaipaat apua tai tukea tehtävien tekemiseen, sinulla on jäänyt tehtäviä rästiin tai haluat tehdä opintoja nopeammassa tahdissa eteenpäin. Opinparkissa on aina tarvittaessa saatavilla ohjausta, opettajat voivat tulla pitämään joko yksilö- tai pienryhmäohjausta. Opinparkin tilat sijaitsevat C-rakennuksen toisessa kerroksessa. Sieltä löytyy myös rauhallista työskentelytilaa.