Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneille. Tutkinnon suorittajan valitseman osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta opiskelija voi toimia erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijatehtävissä.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana tieto- ja viestintätekniikan erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi ohjelmien suunnittelijana, ohjelmien toteuttajana ja testaajana erilaisissa ohjelmien kehitysprojekteissa sekä ylläpitää ja hallinnoida sovelluksia

Koulutuksen kesto ja suorittaminen tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n mukaan. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työelämässä.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin opitaan omien työtehtävien kautta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan sekä työkokemusta alalta. Kiinnitämme päähuomion jokaisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin ja sen vuoksi ohjelma räätälöidään sopivaksi henkilökohtaistamisen kautta.

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tarjottavat tutkinnon osat: Tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristössä toimiminen (pakollinen tutkinnon osa), Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistokehitysprojektin hallinta, Ohjelmiston testaus ja Sovellusasiantuntijana toimiminen

Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Haku koulutukseen avataan kevään 2023 aikana. Seuraa ilmoitteluamme!

Lisätietoja
Timo Vuoti
puh. 040 582 9386
timo.vuoti@rpkk.fi