Hankkeet 2015-2019


Ytimet haltuun
1.1.2018 -31.12.2019

 • Koordinaattorina Oulun Palvelualan Opisto
 • Kumppaneina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Kalajoen Kristillinen Opisto, Haapaveden Opisto ja Suomen Diakoniaopisto/Oulun kampus.
 • Hanke pureutuu kaikkiin Raahen Porvari- ja Kauppakoulun strategisiin linjauksiin ja lähivuosien tavoitteisiin: henkilökohtaistetut yksilölliset oppimispolut,  osaava henkilöstö, toimintaedellytysten turvaaminen  sekä verkostoituminen.
 • Kokonaisbudjetti hankkeelle 270 000 €
 • Rahoittajana Opetushallitus
 • Hankkeen toimintasuunnitelma avautuu tästä

Laadulla reformiin 2
1.1.2018 – 31.12.2018

 • Koordinaattorina Oulun Palvelualan Opisto
 • Kumppaneina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Kalajoen Kristillinen Opisto ja  Haapaveden Opisto.
 • Hanke pureutuu oppimisympäristöjen laadunvarmistus ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen.
 • Kokonaisbudjetti hankkeelle 57 200 €
 • Rahoittajana Opetushallitus


Päättyneet hankkeet:

Laadulla reformiin!
31.12.2017 saakka

 • Koordinaattorina Kalajoen Kristillinen Opisto
 • Kumppaneina Haapaveden Opisto, Oulun Palvelualan Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Tavoittena laadunhallinnan kehittäminen, ristiinauditointien toteuttaminen sekä osaamisperusteisuuden kehittäminen reformin tavoitteiden mukaisesti
 • Kokonaisbudjetti hankkeelle 53 011 €
 • Rahoittajana Opetushallitus
 • RPKK:n toimintasuunnitelma tästä

Mikroyritysten kasvualusta-hanke
31.12.2017 saakka

 • Hakijana Oulun Yliopisto
 • Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan Liitto
 • Toteutus Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä, Raahen seudun mikroyritysten ydinryhmä, alueiden mikroyrittäjät ja TKK-toimijat
 • Mikroyritysten kasvua ja menestymistä tukevan kasvualustan kehittäminen
 • Yritysten kasvun edistäminen ja yrittämisen esteiden purkaminen

KELPO-kestävän kehityksen polulla ammatillisessa lisäkoulutuksessa
31.12.2016 saakka

 • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Tavoitteet: Kestävän kehityksen toimintamallien kehittäminen yhteistyössä työelämäverkoston kanssa.
 • Kumppaneina Oulun Palvelualan Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Haapaveden Opisto
 • Hankkeen blogiin pääset tutustumaan tästä

LAADUKAS- ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella – laatustrategia toiminnaksi
31.12.2016 saakka

 • Koordinaattorina Haapaveden Opisto
 • Tavoitteet: hyvien laatukäytänteiden kokoaminen ja benchmarkkaus sekä strategiatyön kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Kumppaneina PSYO-verkoston oppilaitokset

LAADUKAS- ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattorina Oulun Diakoniaopisto
 • Tavoitteet: toimintajärjestelmän vakiinnuttaminen, kriteeristöpohjaisten itsearviointien toteuttaminen, pedagogisten menetelmien kehittäminen.
 • Kumppaneina PSYO-verkoston oppilaitokset

LUMIA -ohjaus
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt hanke
 • Tavoitteet: kehittää työssäoppimisen ohjauksen laadullista ja määrällistä seurantaa sekä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, arviointia ja työssäoppimisen ohjauksen tukemista mobiiliviestintälaitteita hyödyntäen sekä kehittää sähköistä työssäoppimispäiväkirjaa. Lisäksi tavoitteena on työssäoppimispaikkarekisterin mallintaminen ja jatkokehittäminen.

Pedagogisesta johtamismallista yksilölliseen oppimiseen
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Pohjois-Suomen yksityisistä oppilaitoksista koostuvan projektiryhmän toteuttama pedagoginen kehityshanke
 • Rahoittaja: Opetus- ja Kulttuuriministeriö
 • Tavoitteet: sitouttaa toimijat tiiviiseen yhteistyöhön kehittääkseen opetuksen ja oppimisen malleja sekä edistää oppisopimuskoulutusta.
 • Lisätietoja hankkeesta yhteyspäällikkö Kai Härkönen, kai.harkonen@rpkk.fi
 • Hankkeen omat sivut

Työelämä tututuksi
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattorina Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto
 • Tavoitteet: luoda uusia työkaluja laajennetun työssäoppimisen ohjaukseen, arviointiin ja seurantaan, tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta, laatia ”laajennetun työssäoppimisen ohjauskirja”, jossa selkeät toimintaohjeet työpaikalle, työssäoppijalle ja oppilaitoksen henkilökunnalle sekä osaamisperusteisuuden huomioiminen ohjauskirjan laadinnassa.

Varmemmin töihin 2014 (jatkohanke)
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattoreina Raahen koulutuskuntayhtymä sekä Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
 • Laajennettu työssäoppimisen kokeiluhanke
 • Tavoitteet jatkohankkeessa: yksilöllisten opintopolkujen tarjoaminen, työllisyyden varmistaminen, valmistumisen nopeuttaminen ja läpäisyn parantaminen, työpaikkaohjaajien koulutus painottuen työssäoppimisen arviointiperusteisiin ja dokumentointiin, opiskelijan työssäoppimisen ja osaamisen dokumentointi, työ- ja elinkeinoelämän sitouttaminen laajennettuun työssäoppimiseen

Warustamo 2014-2015 (Tyke-klusterihanke)
31.12.2015 saakka

 • Warustamo-yrittäjähautomon toimintamallin kehittäminen
 • Yhteistyö paikallisten elinkeinoelämän toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus

Kehittämistoiminta kattaa erilaiset yritysten kehittämispalvelut, hanketyön sekä laadunhallinnan kehittämisen. Koulutusten ja kehittämisprojektien tukena on laaja asiantuntijaverkosto sekä alueen elinkeinoelämän kehittäjät.  Kehittämishankkeet rahoitetaan pääasiassa Opetushallituksen hankerahoituksen kautta. Lisäksi olemme mukana osatoteuttajana EAKR-rahoitteisissa hankkeissa.