Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat joustava opiskelumuoto ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Tutkinnon suorittamiseen liittyy tarpeen mukaan koulutusta, jonka avulla ammattitaito kehittyy. Heti opintojen alussa laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, määrittää opintopolkusi sisällön ja keston.

Osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys tutkinnon suorittamiselle. Yrittäjällä työpaikkana toimii oma yritys. Opiskelu tapahtuu joustavasti oman työn tai yritystoiminnan ohella. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat ammatillisen kehittymisen, työuralla etenemisen tai uuteen ammattiin siirtymisen.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuella tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 15 kuukauden ajalle (322,5 tukipäivää) kerran työuran aikana.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat tästä Työllisyysrahaston sivuilta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

 • tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,
 • nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
 • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat alueesi TE-toimistosta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Ammattitutkintostipendi

Valmistumisen jälkeen eli kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta. Edellytyksenä on, että sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. Lisäksi ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä. Sinun tulee myös olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä. Lue lisää Työllisyysrahaston sivulta tästä.

Lisätietoja

Aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Koulutus voi olla joko kokopäiväistä opiskelua tai työn/yritystoiminnan ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaito osoitetaan aina työelämässä tai omassa yrityksessä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.  Koulutukseen osallistumalla voi  hankkia lisää osaamista ja ammattitaitoa. Ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen sähköisen koulutuskalenterin kautta joustavasti ympäri vuoden.

Lisätietoja saat seuraavilta henkilöiltä

Asiakkuuspäällikkö
Virpi Ahvenlampi
044 065 4545
virpi.ahvenlampi@rpkk.fi

Kehitysjohtaja
Markku Oikarinen
044 491 4885
markku.oikarinen@rpkk.fi

Aikuiskoulutuksen uutiskirje

Tilaamalla Raahen Porvari- ja Kauppakoulun aikuiskoulutuksen uutiskirjeen saat ensimmäisenä tiedon muun muassa seuraavista seminaareista, ajankohtaisista koulutuksista ja liiketoimintaan liittyvistä oppaista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa. Tilaus on maksuton, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

* pakolliset kentät

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat joustava opiskelumuoto ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Tutkinnon suorittamiseen liittyy tarpeen mukaan koulutusta, jonka avulla ammattitaito kehittyy. Heti opintojen alussa laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, määrittää opintopolkusi sisällön ja keston.

Osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys tutkinnon suorittamiselle. Yrittäjällä työpaikkana toimii oma yritys. Opiskelu tapahtuu joustavasti oman työn tai yritystoiminnan ohella. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat ammatillisen kehittymisen, työuralla etenemisen tai uuteen ammattiin siirtymisen.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuella tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 15 kuukauden ajalle (322,5 tukipäivää) kerran työuran aikana.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat tästä Työllisyysrahaston sivuilta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

 • tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,
 • nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
 • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat alueesi TE-toimistosta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Ammattitutkintostipendi

Valmistumisen jälkeen eli kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta. Edellytyksenä on, että sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. Lisäksi ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä. Sinun tulee myös olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä. Lue lisää Työllisyysrahaston sivulta tästä.

Lisätietoja

Aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Koulutus voi olla joko kokopäiväistä opiskelua tai työn/yritystoiminnan ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaito osoitetaan aina työelämässä tai omassa yrityksessä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.  Koulutukseen osallistumalla voi  hankkia lisää osaamista ja ammattitaitoa. Ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen sähköisen koulutuskalenterin kautta joustavasti ympäri vuoden.

Lisätietoja saat seuraavilta henkilöiltä

Asiakkuuspäällikkö
Virpi Ahvenlampi
044 065 4545
virpi.ahvenlampi@rpkk.fi

Kehitysjohtaja
Markku Oikarinen
044 491 4885
markku.oikarinen@rpkk.fi

Aikuiskoulutuksen uutiskirje

Tilaamalla Raahen Porvari- ja Kauppakoulun aikuiskoulutuksen uutiskirjeen saat ensimmäisenä tiedon muun muassa seuraavista seminaareista, ajankohtaisista koulutuksista ja liiketoimintaan liittyvistä oppaista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa. Tilaus on maksuton, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

* pakolliset kentät

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamistehtävissä toimiville henkilöille

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja varmistaa alan ammattitutkinnon

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat joustava opiskelumuoto ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Tutkinnon suorittamiseen liittyy tarpeen mukaan koulutusta, jonka avulla ammattitaito kehittyy. Heti opintojen alussa laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, määrittää opintopolkusi sisällön ja keston.

Osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys tutkinnon suorittamiselle. Yrittäjällä työpaikkana toimii oma yritys. Opiskelu tapahtuu joustavasti oman työn tai yritystoiminnan ohella. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat ammatillisen kehittymisen, työuralla etenemisen tai uuteen ammattiin siirtymisen.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuella tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 15 kuukauden ajalle (322,5 tukipäivää) kerran työuran aikana.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat tästä Työllisyysrahaston sivuilta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

 • tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,
 • nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
 • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat alueesi TE-toimistosta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Ammattitutkintostipendi

Valmistumisen jälkeen eli kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta. Edellytyksenä on, että sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. Lisäksi ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä. Sinun tulee myös olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä. Lue lisää Työllisyysrahaston sivulta tästä.

Lisätietoja

Aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Koulutus voi olla joko kokopäiväistä opiskelua tai työn/yritystoiminnan ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaito osoitetaan aina työelämässä tai omassa yrityksessä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.  Koulutukseen osallistumalla voi  hankkia lisää osaamista ja ammattitaitoa. Ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen sähköisen koulutuskalenterin kautta joustavasti ympäri vuoden.

Lisätietoja saat seuraavilta henkilöiltä

Asiakkuuspäällikkö
Virpi Ahvenlampi
044 065 4545
virpi.ahvenlampi@rpkk.fi

Kehitysjohtaja
Markku Oikarinen
044 491 4885
markku.oikarinen@rpkk.fi

Aikuiskoulutuksen uutiskirje

Tilaamalla Raahen Porvari- ja Kauppakoulun aikuiskoulutuksen uutiskirjeen saat ensimmäisenä tiedon muun muassa seuraavista seminaareista, ajankohtaisista koulutuksista ja liiketoimintaan liittyvistä oppaista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa. Tilaus on maksuton, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

* pakolliset kentät