Ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ohjelmistokehittäjä) valmistaa tietotekniikan moniosaajaksi.

Koulutus antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Suoritettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä työtehtävissä. Meillä voit suuntautua opinnoissasi pääasiallisesti ohjelmointiin. Lisäksi voit ottaa valinnaisia tutkinnon osia siten, että voit opiskella opintojaksoja myös IT-tukihenkilön suuntautumisvaihtoehdoista.

Ohjelmistokehittäjä osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun.

Voit myös erikoistua opinnoissasi elektronisen urheilun osaamisalueisiin. Tällöin voit valita esports -toimialaan liittyviä opintoja osaksi vapaavalintaisia opintojasi ja erikoistua mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: esports landscape, myynti ja markkinointi elektronisessa urheilussa, kilpapelitapahtumien järjestäminen, juontaminen, joukkueen johtaminen, streamaus ja useiden eri kanavien sisällöntuotanto. Opiskelijat valitaan esports -opintoihin haastattelun perusteella ensimmäisen lukuvuoden alussa.

Opintojen rinnalla voit täydentää osaamistasi myös iltaisin pidettävässä kerhomuotoisesti toimivassa Raahe Coding Schoolissa.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, joka ohjaa opintojen suorittamista. Opiskeluaikana pääset kiinni työelämään, sillä opiskeluaikana on paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana.

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
 
Kaikille tutkintonimikkeille pakollinen ammatillinen tutkinnon osa (25 osp):
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
Ohjelmistokehittäjä -tutkintonimike
 
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (30-75 osp)
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Muut valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Voit hakea yhteishaussa, mikäli olet nyt peruskoulussa tai sinulla ei ole vielä peruskoulun jälkeistä toisen asteen tutkintoa. Jatkuva haku on tarkoitettu kaikille.

Älä jää yksin kysymystesi kanssa! Opinto-ohjaajamme auttaa kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Voit kysyä neuvoa siihen miten ja milloin voit hakea tai vaikkapa miten rahoittaisit opintosi.

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. RPKK sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla sekä näyttöjen järjestämisestä. Sopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan myös opiskelijalle tiedoksi. Koulutussopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) osa. Siinä määritellään ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, joihin työpaikalla hankintaan osaamista. Liitteeksi kirjataan työtehtävät, joita tekemällä tavoiteltu osaaminen saavutetaan.

Koulutussopimus ei ole työsopimus. Opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta koulutussopimuksen aikana. Myöskään työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen perusteella. Koulutussopimus tehdään yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos halutaan sopia pidemmästä jaksosta, selvitetään mahdollisuudet oppisopimukseen. Koulutussopimustyöpaikka seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Osaamista täydennetään tarpeen mukaan muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutusajalle/tutkintoon kerralla tai esim. tutkinnon osittain. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannasta ja raportoinnista. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeiden HOKS:n mukaan. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt ja viikoittaisen työajan keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Täydennä osaamistasi Coding Schoolissa