Hankkeet

Oppilaitoksemme kehittää toimintoja myös hanketyön kautta. Olemme mukana seuraavissa hankeverkostoissa.

Smart Learning Environments – we do this better together

Hankkeessa on tavoitteena laajentaa kansainvälisiä kumppanuuksia. Mukana olevat koulutusorganisaatiot haluavat syventää kahdenvälistä toimintaansa ja löytää myös uusia mahdollisia kumppaneita. Samalla organisaatioiden henkilökunta ja opiskelijat oppivat toistensa kulttuureja. Yhteistyökumppanit ovat myös tehneet aikaisemmin yhteistyötä. 

Tässä hankkeessa molemmat oppilaitokset tuottavat käytännönläheisen verkkokurssin, joka sisältää muun muassa opiskelijakohtaista räätälöintiä, interaktiivista vuorovaikutusta ja automaattista palautetta sekä tekoälyn hyödyntämistä. Tavoitteena on kehittää verkko-oppimista lähiopetuksena tapahtuvan oppimisen rinnalla. Hankkeessa pyritään myös  löytämään hyviä käytäntöjä verkko-oppimisen hyödyntämiseksi työssäoppimisessa.

Tulokset

– Parempi ja syvempi suhde kumppaneiden kasvava kansainvälisyys

– Uudet verkko-oppimistyökalut ja -menetelmät

– Yksi uusi verkko-oppimiskurssi on toteutettu per oppilaitos (RPKK: Asiakaspalvelu, OATB: Pankkitoiminta)

– Vihreän siirtymisen lisääminen verkkotyöskentelyn avulla

– Lisää joustavuutta ammatilliseen koulutukseen

– Ammatillisen koulutuksen vastaaminen työmarkkinoiden tarpeisiin.

Toteutusaika

1.9.2023 – 31.8.2025

Mukana olevat organisaatiot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Suomi

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, Tsékki 

Rahoittaja

Erasmus+

Strapetsi logo

Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja laatua ammatillisen koulutuksen johtamista kehittämällä.

Hankkeen työpaketit: Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen, tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.12.2024

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Hankkeessa on mukana  81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankkeen verkkosivut

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet (turku.fi) 

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023-2024

VIERKO Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen amm. koulutuksessa

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolistenoppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kieltenopetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös vieraskielistenopiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.12.2024

Mukana olevat organisaatiot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.(Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 62 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023-2024

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ensisijaisesti koulu-/opiskelupäivän aikana. Avustuksella voidaan palkata esimerkiksi mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavaa henkilöstöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi. Rahoituksella voidaan myös kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä.

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.7.2025

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeet

Oppilaitoksemme kehittää toimintoja myös hanketyön kautta. Olemme mukana seuraavissa hankeverkostoissa.

Smart Learning Environments – we do this better together

Hankkeessa on tavoitteena laajentaa kansainvälisiä kumppanuuksia. Mukana olevat koulutusorganisaatiot haluavat syventää kahdenvälistä toimintaansa ja löytää myös uusia mahdollisia kumppaneita. Samalla organisaatioiden henkilökunta ja opiskelijat oppivat toistensa kulttuureja. Yhteistyökumppanit ovat myös tehneet aikaisemmin yhteistyötä. 

Tässä hankkeessa molemmat oppilaitokset tuottavat käytännönläheisen verkkokurssin, joka sisältää muun muassa opiskelijakohtaista räätälöintiä, interaktiivista vuorovaikutusta ja automaattista palautetta sekä tekoälyn hyödyntämistä. Tavoitteena on kehittää verkko-oppimista lähiopetuksena tapahtuvan oppimisen rinnalla. Hankkeessa pyritään myös  löytämään hyviä käytäntöjä verkko-oppimisen hyödyntämiseksi työssäoppimisessa.

Tulokset

– Parempi ja syvempi suhde kumppaneiden kasvava kansainvälisyys

– Uudet verkko-oppimistyökalut ja -menetelmät

– Yksi uusi verkko-oppimiskurssi on toteutettu per oppilaitos (RPKK: Asiakaspalvelu, OATB: Pankkitoiminta)

– Vihreän siirtymisen lisääminen verkkotyöskentelyn avulla

– Lisää joustavuutta ammatilliseen koulutukseen

– Ammatillisen koulutuksen vastaaminen työmarkkinoiden tarpeisiin.

Toteutusaika

1.9.2023 – 31.8.2025

Mukana olevat organisaatiot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Suomi

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, Tsékki 

Rahoittaja

Erasmus+

Strapetsi logo

Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja laatua ammatillisen koulutuksen johtamista kehittämällä.

Hankkeen työpaketit: Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen, tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.12.2024

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Hankkeessa on mukana  81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankkeen verkkosivut

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet (turku.fi) 

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023-2024

VIERKO Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen amm. koulutuksessa

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolistenoppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kieltenopetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös vieraskielistenopiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.12.2024

Mukana olevat organisaatiot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.(Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 62 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023-2024

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ensisijaisesti koulu-/opiskelupäivän aikana. Avustuksella voidaan palkata esimerkiksi mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavaa henkilöstöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi. Rahoituksella voidaan myös kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä.

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.7.2025

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeet

Oppilaitoksemme kehittää toimintoja myös hanketyön kautta. Olemme mukana seuraavissa hankeverkostoissa.

Smart Learning Environments – we do this better together

Hankkeessa on tavoitteena laajentaa kansainvälisiä kumppanuuksia. Mukana olevat koulutusorganisaatiot haluavat syventää kahdenvälistä toimintaansa ja löytää myös uusia mahdollisia kumppaneita. Samalla organisaatioiden henkilökunta ja opiskelijat oppivat toistensa kulttuureja. Yhteistyökumppanit ovat myös tehneet aikaisemmin yhteistyötä. 

Tässä hankkeessa molemmat oppilaitokset tuottavat käytännönläheisen verkkokurssin, joka sisältää muun muassa opiskelijakohtaista räätälöintiä, interaktiivista vuorovaikutusta ja automaattista palautetta sekä tekoälyn hyödyntämistä. Tavoitteena on kehittää verkko-oppimista lähiopetuksena tapahtuvan oppimisen rinnalla. Hankkeessa pyritään myös  löytämään hyviä käytäntöjä verkko-oppimisen hyödyntämiseksi työssäoppimisessa.

Tulokset

– Parempi ja syvempi suhde kumppaneiden kasvava kansainvälisyys

– Uudet verkko-oppimistyökalut ja -menetelmät

– Yksi uusi verkko-oppimiskurssi on toteutettu per oppilaitos (RPKK: Asiakaspalvelu, OATB: Pankkitoiminta)

– Vihreän siirtymisen lisääminen verkkotyöskentelyn avulla

– Lisää joustavuutta ammatilliseen koulutukseen

– Ammatillisen koulutuksen vastaaminen työmarkkinoiden tarpeisiin.

Toteutusaika

1.9.2023 – 31.8.2025

Mukana olevat organisaatiot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Suomi

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, Tsékki 

Rahoittaja

Erasmus+

Strapetsi logo

Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja laatua ammatillisen koulutuksen johtamista kehittämällä.

Hankkeen työpaketit: Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen, tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.12.2024

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Hankkeessa on mukana  81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankkeen verkkosivut

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet (turku.fi) 

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023-2024

VIERKO Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen amm. koulutuksessa

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolistenoppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kieltenopetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös vieraskielistenopiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.12.2024

Mukana olevat organisaatiot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.(Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 62 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023-2024

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ensisijaisesti koulu-/opiskelupäivän aikana. Avustuksella voidaan palkata esimerkiksi mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavaa henkilöstöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi. Rahoituksella voidaan myös kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä.

Toteutusaika

1.1.2024 – 31.7.2025

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö