Hankkeet

Oppilaitoksemme kehittää toimintoja myös hanketyön kautta. Olemme mukana seuraavissa hankeverkostoissa.

OPVA Haltuun

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVAn vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa.

Hankkeessa kootut ja laaditut materiaalit ja mallit sekä siinä kehitetty, koulutuksen järjestäjien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus yhtenäistävät OPVA-käytäntöjä merkittävästi ja tarjoavat entistä useammalle väylän toisen asteen ammatillisiin opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2023

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 63 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanketyö

Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Hankkeen visiona on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua järjestämällä ammatillisen koulutuksen digitalisaation johtaminen ja askelmerkit digitalisaation toteuttamiseksi. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan valtakunnallinen digitaalisen osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämisen polun kohderyhmät huomioivaksi ja ohjaavaksi kokonaisuudeksi.

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin. Koulutusjohdon, henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien on ymmärrettävä tietyllä tasolla asioita, jotta digitalisaatiota kyetään hyödyntämään.

Koulutusten teema ovat mm. digitalisaation johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen johtaminen, sekä pedagogiikan johtaminen. Koulutuksissa käsitellään riittävässä laajuudessa ja johtamisen näkökulmasta myös mm. tiedolla johtamista, tulevaisuuden teknologioita ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta. Koulutuksissa huomioidaan myös tietoturvaan, tietosuojaan, tiedonhallintaan,  saavutettavuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvä kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö ja ohjeistus.

Toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2023

Mukana olevat organisaatiot

Hallinnoiva organisaatio Työtehoseura Ry
Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea

http://digiosaava.fi/www/

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen.

Toteutusaika

1.1.2023 – 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeet

Oppilaitoksemme kehittää toimintoja myös hanketyön kautta. Olemme mukana seuraavissa hankeverkostoissa.

OPVA Haltuun

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVAn vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa.

Hankkeessa kootut ja laaditut materiaalit ja mallit sekä siinä kehitetty, koulutuksen järjestäjien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus yhtenäistävät OPVA-käytäntöjä merkittävästi ja tarjoavat entistä useammalle väylän toisen asteen ammatillisiin opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2023

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 63 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanketyö

Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Hankkeen visiona on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua järjestämällä ammatillisen koulutuksen digitalisaation johtaminen ja askelmerkit digitalisaation toteuttamiseksi. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan valtakunnallinen digitaalisen osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämisen polun kohderyhmät huomioivaksi ja ohjaavaksi kokonaisuudeksi.

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin. Koulutusjohdon, henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien on ymmärrettävä tietyllä tasolla asioita, jotta digitalisaatiota kyetään hyödyntämään.

Koulutusten teema ovat mm. digitalisaation johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen johtaminen, sekä pedagogiikan johtaminen. Koulutuksissa käsitellään riittävässä laajuudessa ja johtamisen näkökulmasta myös mm. tiedolla johtamista, tulevaisuuden teknologioita ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta. Koulutuksissa huomioidaan myös tietoturvaan, tietosuojaan, tiedonhallintaan,  saavutettavuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvä kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö ja ohjeistus.

Toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2023

Mukana olevat organisaatiot

Hallinnoiva organisaatio Työtehoseura Ry
Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea

http://digiosaava.fi/www/

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen.

Toteutusaika

1.1.2023 – 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeet

Oppilaitoksemme kehittää toimintoja myös hanketyön kautta. Olemme mukana seuraavissa hankeverkostoissa.

OPVA Haltuun

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVAn vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa.

Hankkeessa kootut ja laaditut materiaalit ja mallit sekä siinä kehitetty, koulutuksen järjestäjien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus yhtenäistävät OPVA-käytäntöjä merkittävästi ja tarjoavat entistä useammalle väylän toisen asteen ammatillisiin opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2023

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 63 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanketyö

Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Hankkeen visiona on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua järjestämällä ammatillisen koulutuksen digitalisaation johtaminen ja askelmerkit digitalisaation toteuttamiseksi. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan valtakunnallinen digitaalisen osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämisen polun kohderyhmät huomioivaksi ja ohjaavaksi kokonaisuudeksi.

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin. Koulutusjohdon, henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien on ymmärrettävä tietyllä tasolla asioita, jotta digitalisaatiota kyetään hyödyntämään.

Koulutusten teema ovat mm. digitalisaation johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen johtaminen, sekä pedagogiikan johtaminen. Koulutuksissa käsitellään riittävässä laajuudessa ja johtamisen näkökulmasta myös mm. tiedolla johtamista, tulevaisuuden teknologioita ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta. Koulutuksissa huomioidaan myös tietoturvaan, tietosuojaan, tiedonhallintaan,  saavutettavuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvä kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö ja ohjeistus.

Toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2023

Mukana olevat organisaatiot

Hallinnoiva organisaatio Työtehoseura Ry
Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea

http://digiosaava.fi/www/

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen.

Toteutusaika

1.1.2023 – 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö