Tietoa aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta

Published On: 27.05.2024//

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta 22.5.2024. Presidentti tulee vielä vahvistamaan lain, jonka jälkeen laki tulee voimaan 1.6.2024.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttavan lain mukaan:

  • Opiskelija voi saada aikuiskoulutustukea vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, jotka ovat alkaneet ennen 31.7.2024 eikä sitä tulla viemään häneltä pois. Tukea voi hakea lisää samoihin opintoihin yhdessä tai useammassa jaksossa eli tukijaksojen välillä voi myös pitää taukoja.
  • Tutkintoon johtaviin opintoihin, jotka alkavat 1.8. tai sen jälkeen, ei voida enää myöntää aikuiskoulutustukea.
  • Opiskelija ei voi saada aikuiskoulutustukea, jos hänen opinto-oikeusaikansa tai tukiaikansa alkavat 31.7.2024 jälkeen.
  • Opiskelija voi saada ammattitutkintostipendin tutkinnosta, joka on suoritettu viimeistään 31.7.2024. 1.8.2024 alkaen suoritetuista tutkinnoista ei voisi saada enää ammattitutkintostipendiä.

Seuraa aikuiskoulutustuki.fi -verkkosivua, jotta saat tietoa ajantasaisesti

Ammattitutkintostipendi ennen 1.8.2024
Ammattitutkintostipendi 1.8.2024 suoritetun tutkinnon jälkeen