Pandemiasta maailman alustoille

Published On: 14.08.2020//

Pandemiasta maailman alustoille

Alustataloudesta on kohistu useita vuosia ja maailman nopeimmin kasvaneet yritykset ovatkin usein olleet yrityksiä, jotka ovat luoneet oman internetpohjaisen liiketoimintaympäristön, jota ovat skaalanneet onnistuneesti maailmanlaajuisesti. Nimiä mainitsematta tiedämme useita tällaisiä yrityksiä muun muassa kaupan, kuljetuspalveluiden ja viihdeteollisuuden tai vaikkapa taloushallinnon saralla.

Käsillä oleva pandemia on ohjannut myös monia perinteisesti toimivia yrityksiä vähintään pienimuotoiseen digiloikkaan, vaikka omia digiympäristöjä ei luotaisikaan. Myös koulutussektori otti digiharppauksia – tosin verkko-opetuskokemusta on jo pari vuosikymmentä. Laajasti ajatellen koulutus siirtyi myös alustatalouksille, työkaluista tehtiin valintoja esimerkiksi Googlen tai Microsoftin ympäristöjen väliltä. Moni opettaja on käytännössä pohtinut, miten hän muokkaa omia sisältöjään, jonkun globaalin toimijan oppimis-, viestintä- ja tiedonhallintajärjestelmiin sopiviksi – ei pelkästään omilla vaan myös järjestelmien ominaisuuksien ehdoilla.

Hybeajatuksella varustettu alustatalous arkipäiväistyy kiihtyvällä vauhdilla. Uusi arki on kasvavassa määrin sähköistä kohtaamista sekä fyysisen yhteyden yhdistämistä, mutta edelleen myös pelkästään vain toista mainituista. Tämä pakottaa myös Raahen Porvari- ja Kauppakoulun miettimään millaisissa tehtävissä nuoret tulevat tulevaisuudessa työskentelemään ja yritykset toimimaan. Monista työtehtävistä katoaa fyysisen ympäristön ja kohtaamisen rajat. Kun työtehtävät ovat muutoksissa, myös perusosaaminen muuttuu. Muun muassa asiakaspalvelussa sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidoissa on omat nyanssinsa riippuen millaisissa ympäristöissä kulloinkin toimitaan.

Perustaitoa on myös ymmärrys siitä, miten lukemattomat eri sovellukset toimivat, mutta myös miten niitä rakennetaan. Ohjelmointi on yksi perustaito vähintään sen logiikan ymmärtämisen osalta. Uutta on myös se, että parhaillaan kasvaa toimialoja, kuten peliteollisuus, jotka sisältävät runsaasti myös perinteisimpiä työtehtäviä.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu haluaa varmistaa osaltaan, että uudet työelämän tarpeet päivittyvät myös oppilaitoksen liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä yrittäjyyden ja johtamisen sisältöihin.

Tapani Piirala
asiamies, rehtori