Moni aikuinen valitsee tutkinto-opiskelun verkossa

Published On: 09.11.2022//

Opiskelu aikuisiällä on antoisaa ja kiinnostus työn ohella opiskeluun on jatkuvasti korkealla tasolla.  Opiskelu työn ohella mahdollistaa paitsi oman osaamisen välttämättömän päivittämisen, se parhaimmillaan avaa myös uusia urapolkuja ja työmahdollisuuksia. Työelämän ammatti- ja erikoisammattitutkintojen prosessit niveltyvät ihmisten omaan työhön, jolloin opiskelun ja työskentelyn raja on veteen piirretty viiva.

Viime vuosien aikana useat työelämän prosessit ovat siirtyneet verkkoon, osa tietoisen kehittämistyön tuloksena, osa reaktiivisesti erilaisten terveysturvallisuuteen liittyvien kokoontumisrajoitusten ja tartuntatilanteiden myötä. Verkossa työskentelystä saadaan monia hyötyjä, jotka usein liittyvät ajan ja kustannusten säästöön, mutta myös tehokkaampaan yksilölliseen työtahtiin, sekä ihmisten ja asioiden kohtaamiseen.

Verkko-opiskelun varjopuoliksi saatetaan kokea vertaiskontaktien ja ryhmän tuen puuttuminen, itsensä johtamisen haasteet ja kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeudet. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että useille itsenäinen verkko-opiskelu sopii loistavasti, mutta jotkut ihmiset opiskelevat ja oppivat paremmin perinteisessä ryhmä- ja lähikoulutuksessa. Siksi on tärkeää, että tarjolla on hyviä mahdollisuuksia molempiin opiskelutapoihin. Lisäksi koulutukset on tärkeä rakentaa siten, että niissä vuorovaikutukselliset ja itseopiskelun mahdollistavat elementit yhdistyvät, painopisteen säilyessä joko etä- tai lähiopiskelussa.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa on tehty jo pidempään työtä aikuisten verkko-opiskelun tehokkuuden ja sujuvuuden edistämiseksi.

Ne, jotka ovat valinneet verkko-opiskelun ja pitävät siitä, arvostavat opiskelun itsenäisyyttä ja omatahtisuutta: vapaampaa oman ajankäytön suunnittelua, sekä hyviä ja laajoja opiskelumateriaaleja, joista voi valita itselleen soveltuvimmat, ja tutustua niihin rauhassa silloin kuin itselle parhaiten sopii. Vuorovaikutustakin oppimisprosessiin kaivataan, ja se varmistetaan hyvällä työpaikkaohjaamisella/mentoroinnilla, sekä oppimistehtävillä, joita tekemällä ja palauttamalla saa oppilaitokselta asiantuntijan kommentit tehtäviinsä. Moni verkossa opintojaan suorittava kertoo, että verkko-opiskelu onkin heidän työ- ja elämäntilanteessaan ainoa tapa suorittaa opintoja.

On tärkeää, että verkko-opiskelun työtiloja, prosesseja ja opiskelumateriaaleja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa on tehty jo pidempään työtä aikuisten verkko-opiskelun tehokkuuden ja sujuvuuden edistämiseksi. Parhaillaan kehitystyön alaisena on mm. Yrittäjyyden ammattitutkinnon verkko-opiskeluympäristö, jonka myötä yrittäjille voidaan ensi vuodesta alkaen tarjota entistä tehokkaammat prosessit oman yrittäjyysosaamisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen.

Haku tutkintoihin on avoinna ympäri vuoden. Tutustu täältä meidän ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Tervetuloa opiskelemaan!

kehitysjohtaja
Markku Oikarinen

Markku Oikarinen