Juhlarahaston vuoden 2022 stipendi

Rahaston hoitotoimikunta päätyi myöntämään yhdelle ansioituneelle hakijalle stipendin.

Insinööri (OAMK) Susanna Sovio-Veikkolainen tarkasteli sähkö- ja automaatiotekniikan
lopputyössään valssikäytäntöjen DC-moottoreiden huoltotoimenpiteiden systematisointia SSAB
Europe Oy.lle Lopputyö on arvioitu hyväksi sekä korkeakoulun että työelämän osalta. Stipendin
suuruus on 700 €.

Juhlarahastolla tuetaan eri koulutus- ja tieteenalojen opiskelijoiden soveltuvia lopputöitä sekä
työssäoppimista ja projektitöitä, jotka kohdistuvat Raahen seutukuntaan. Stipendien hakijoina
voivat olla korkea-asteen opiskelijat tai vuosittain määriteltävät erityisammattiosaajat.

Juhlarahastoa hallinnoi erillinen hoitokunta, jonka jäsenet edustavat Raahen Kauppaoppilaitoksen
Stipendirahastoa, Raahen Kauppakamariosastoa, Raahen Yrittäjiä ja Raahen seudun kehitystä.
Juhlarahasto kuuluu osaksi Raahen Kauppaopiston Stipendirahastoa, jonka muita rahastoja ovat
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun historialliset stipendirahastot sekä Raahen kauppakamarirahasto.

Voit tutustua juhlarahaston toimintaan Juhlarahaston -sivulta.

#since1882 #rpkk #osaamisestaanylpeä