Juhlarahaston vuoden 2022 stipendi

Published On: 06.06.2022//

Rahaston hoitotoimikunta päätyi myöntämään yhdelle ansioituneelle hakijalle stipendin.

Insinööri (OAMK) Susanna Sovio-Veikkolainen tarkasteli sähkö- ja automaatiotekniikan lopputyössään valssikäytäntöjen DC-moottoreiden huoltotoimenpiteiden systematisointia SSAB Europe Oy.lle Lopputyö on arvioitu hyväksi sekä korkeakoulun että työelämän osalta. Stipendin suuruus on 700 €.

Juhlarahastolla tuetaan eri koulutus- ja tieteenalojen opiskelijoiden soveltuvia lopputöitä sekä työssäoppimista ja projektitöitä, jotka kohdistuvat Raahen seutukuntaan. Stipendien hakijoina voivat olla korkea-asteen opiskelijat tai vuosittain määriteltävät erityisammattiosaajat.

Juhlarahastoa hallinnoi erillinen hoitokunta, jonka jäsenet edustavat Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastoa, Raahen Kauppakamariosastoa, Raahen Yrittäjiä ja Raahen seudun kehitystä. Juhlarahasto kuuluu osaksi Raahen Kauppaopiston Stipendirahastoa, jonka muita rahastoja ovat Raahen Porvari- ja Kauppakoulun historialliset stipendirahastot sekä Raahen kauppakamarirahasto.

Voit tutustua juhlarahaston toimintaan Juhlarahaston -sivulta.

#since1882 #rpkk #osaamisestaanylpeä

A-rakennus