Juhlarahaston 2023 stipendit

Published On: 02.06.2023//

 

Juhlarahaston vuoden 2023 stipendihakemukset olivat rahaston historian korkeatasoisimmat. Jokainen hakemus oli saanut erinomaisen tason vähintään kahdelta arviointikohteelta työelämältä, lopputyöstä tai opintomenestyksestä.  Erinomaiset hakemukset tulivat viideltä eri korkeakoululta.

Rahaston hoitotoimikunta päätyi myöntämään kolmelle ansioituneelle hakijalle stipendit. Heille myönnettävät stipendit olivat 1000 €:n suuruisia.

Diplomi-insinööri Tommi Brusin (Oulun yliopisto) suunnitteli konetekniikan työssään louhoskauhaa Miilux Oy:lle, joka arvioi työn erittäin merkittäväksi.  Insinööri (AMK) Jari Tukiaisen (OAMK) sähkö- ja automaatiotekniikan lopputyö käsitteli alisynkronisen vuorovaikutuksen huomioimista voimalaitoksen suunnittelussa. Työ oli tehty Infra Builders Oy:lle. Tradenomi (AMK) Tino Pikkaraisen (OAMK) liiketalouden alaan liittyvä työ käsitteli B2B Asiakastyytyväisyystutkimuksen suunnittelua Presteel Oy:lle. Edellä mainitut stipendin saajat olivat saaneet erinomaiset arviot kaikilta kolmelta arviointikohteelta.

Juhlarahastolla tuetaan eri koulutus- ja tieteenalojen opiskelijoiden soveltuvia lopputöitä sekä työssäoppimista ja projektitöitä, jotka kohdistuvat Raahen seutukuntaan. Stipendien hakijoina voivat olla korkea-asteen opiskelijat tai vuosittain määriteltävät erityisammattiosaajat.

Juhlarahastoa hallinnoi erillinen hoitokunta, jonka jäsenet edustavat Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastoa, Raahen Kauppakamariosastoa, Raahen Yrittäjiä ja Raahen seudun kehitystä. Juhlarahasto kuuluu osaksi Raahen Kauppaopiston Stipendirahastoa, jonka muita rahastoja ovat Raahen Porvari- ja Kauppakoulun historialliset stipendirahastot sekä Raahen kauppakamarirahasto.

Stipendit myönnetään rahaston tuotoista, jotka olivat 4,2 % vuoden 2022 vaikeassa sijoitusympäristössä. Juhlarahaston pääomaa on pystytty kasvattamaan hiljakseen vuosittain. Hoitotoimikunta on päättänyt käynnistää uuden laajemman varainhankintakampanjan, jotta pystyttäisiin tarjoamaan stipendit jokaiselle erinomaiselle päättötyölle (liite). Juhlarahasto on opittu tuntemaan Pohjois-Suomen korkeakoulujen piirissä ja näin se tukee yritysten rekrytointeja.

Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahaston ja Juhlarahaston puolesta

Tapani Piirala

asiamies

050 5578822

 

Lue lisää juhlarahastosta