Ammattitutkinnot nyt verkossa

Published On: 24.05.2023//

 

Aikaan ja paikkaan sitomatonta kouluttautumista verkko-opintoina, sujuvasti työn tai yrittäjyyden ohessa

Kevään 2023 aikana on RPKK:lla uudistettu ammattitutkintoja tieto- ja viestintätekniikan ja liiketoiminnan opintoihin.

Oppilaitoksen tavoitteena on ollut kehittää aikuisten verkko-opiskelun mahdollisuuksia ja nyt ovat haettavissa liiketoiminnan ja tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnot verkossa suoritettavina koulutuksina.

Verkko-opinnot mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja oman osaamisen täydentämisen täysin henkilökohtaisen opintopolun ja -aikataulun mukaisesti, sujuvasti työn ohessa. Ammattitutkinto syventää osaamista silloin, kun alalta on suoritettu perustutkinto tai työkokemuksena on hankittu riittävät tiedot ja taidot ammattitutkinnon suorittamiseen.

RPKK:n ammattitutkintojen verkko-opinnot muodostuvat verkossa opiskelusta, monipuolisista kehittämistehtävistä ja oman ohjaajan tai mentorin kanssa työskentelystä ja osaamisen osoittamisesta (näytöt). Tavoitteena on, että opiskelija hyödyntää nykyisen työnkuvansa tutkinnon suorittamisessa. Ammattitutkinnon suorittaminen tuo uutta ja syventävää osaamista sekä tutkinnon suorittajalle että opiskelijan työpaikalle tai organisaatioon.

Koulutuksiin on jatkuva haku ja voit aloittaa opinnot vaikka heti, oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman HOKS mukaisesti.

Ammattitutkinnosta voi opiskella myös tutkinnon osia
Ammattitutkinnoista voi valita opiskeltavaksi koko tutkinnon sijaan myös tutkinnon osia, oman osaamistarpeen mukaan ja täsmäpäivittää osaamista.

 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO
Tutkinnon suorittajan valitseman osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien pohjalta opiskelija voi toimia erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijatehtävissä  kuten ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmistokehittäjänä, ohjelmistotestaajana, sovellusasiantuntijana.

Timon vinkit tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnosta
Kun haluat syventää tieto- ja viestintätekniikan osaamistasi ohjelmoinnista tarjoaa tutkinnon osa ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistokehitysprojektin hallinta uutta osaamista asiakaslähtöisen ohjelmiston suunnitteluun ja ohjelmistokehitysprojektin hallintaan.

 

LIIKETOIMINNAN AMMATTITUTKINTO
Myynti ja markkinointiviestintä, liiketoiminnan ammattitutkinto
Myynnin ja markkinoinnin osaamisala kehittää osallistujan tai yrityksesi tarjoamaa asiakaskokemusta, asiakaslähtöistä myynnin suunnittelua ja toteuttamista sekä hyödyntää liiketoiminnallisen tilan ja visuaalisen markkinoinnin mahdollisuudet osana asiakaskokemusta.

Liiketoiminnan palvelut, liiketoiminnan ammattitutkinto
Liiketoiminnan palveluiden osaamisala tuottaa osaamista assistentin ja sihteerin työtehtäviin, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtäviin tai aula- ja monipalvelutehtäviin.

Outin vinkit liiketoiminnan ammattitutkinnosta
Myynti ja markkinointiviestinnän osaamisalan tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus antaa konkreettisia työvälineitä kivijalkakauppiaalle näyteikkunamainonnan tehostamiseen ja myymäläilmeen uudistamiseen.

 

Haku tutkintoihin on avoinna ympäri vuoden.

Tutustu täältä meidän ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää opiskelumahdollisuuksista!

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Timo Vuoti
timo.vuoti@rpkk.fi
puh 040 582 9386

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Outi Manninen
outi.manninen@rpkk.fi
puh 044 533 4186