Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen valmennusohjelma on suunnattu  yritysten omistajayrittäjille sekä johto- tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Valmennusohjelma kehittää johtamistaitoja sekä tähtää yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Pääpaino ohjelmassa on yrityksen markkinoinnin, asiakkuuksien ja viestinnän kehittämisessä.

Kasvuloikka-ohjelmassa taustalla on arvostettu yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Koulutuksen avulla kehität omaa yritystäsi ja itseäsi sekä saat mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden yrittäjien kanssa. Kiinnitämme päähuomion jokaisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin ja sen vuoksi ohjelma räätälöidään sopivaksi henkilökohtaistamisen kautta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetuspäivät, oman yrityksen kehittäminen käytännössä ja RPKK:n kautta toteutettava mentorointi. Tutkinnossa keskitytään olemassa olevan osaamisen syventämiseen yrityksen toimintaan liittyvän kehittämisprojektin kautta.

Ohjelman sisältö
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kaksi on pakollista ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Pakolliset tutkinnon osat:
Yrityksen strategian kehittäminen
Oman johtamisosaamisen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
Verkostojen johtaminen
Työyhteisön johtaminen
Osaamisen kehittäminen
Prosessien kehittäminen
Asiakkuuksien kehittäminen
Talouden kehittäminen

Valmennus rakentuu yrityksen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiselle. Kouluttajat ovat kokeneita liike-elämän osaajia. Koulutuksen kesto on noin vuoden ja lähiopetuspäiviä pidetään noin kerran kuukaudessa. Keskeistä on opittujen asioiden käytäntöön vieminen omassa yrityksessä. Yhteisten koulutuspäivien sisällöt on rakennettu ryhmän toiveiden mukaisesti.  Kehittämisohjelmaan voi hakeutua joustavasti.

Koulutus alkaa:
non-stop

Koulutuksen hinta:

Koulutusmaksu 350€.

Lisätietoja ja hakuohjeet:
Anssi Tossavainen
Puh. 040 718 2124
anssi.tossavainen@rpkk.fi