16 tammikuun, 2018

Centria avaa ammattikorkeakouluopinnot Raahen seutukunnan nuorille

Raahen seutukunnassa jo toisella asteella olevat nuoret pääsevät jatkossa opiskelemaan ammattikorkeakouluopintoja Kokkolassa pääpaikkaansa pitävän Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyön myötä, iloitsee Raahen Porvari- ja Kauppakoulun rehtori Tapani Piirala.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteissa kannustetaan opiskelijoita suorittamaan myös tutkinnon osia ammattikorkeakoulussa. Lukioille on käytännössä omassa uudistuksessaan muodostumassa velvoite
korkeakouluopintojen avaamisesta opiskelijoilleen, toteaa Raahen lukion rehtori Heikki Peltoniemi.

Korkeakouluopinnot tunnustetaan osaksi toisen asteen tutkintoja, mutta ne ovat myös suorituksia nuorten mahdollisesti tulevissa
korkeakoulututkinnoissa. Näitä opintoja kutsutaan myös väyläopinnoiksi.

Korkeakouluopinnot tarjotaan verkko-opintoina Raaheen. Centria-ammattikorkeakoulun opetuksen johtaja Hannele Teir toteaa, että
Centrialla on kahdenkymmenen vuoden kokemus verkko-opintojen tarjoamisesta Averko toiminimen alla. Averkon verkko-opintotarjonta on monipuolista, tarjolla on opintoja kaikilta Centrian koulutusaloilta. Tki-asiantuntija Tuula Hohenthalin mukaan on hyvä ajatus tukea toisen asteen opiskelijoiden suoriutumista ammattikorkeakouluopinnoista ja verkko-opinnoista rakentamalla myös paikallista tuki- ja ohjausjärjestelmää, vaikka Averkon verkko-opinnot toteutuvatkin ammattikorkeakoulun opettajan ohjaamina.
Piirala ja Peltoniemi ovat ideoineet verkko-opintojen tueksi yhteistä Tutorial-roomia, joka mahdollistaisi opiskelijoiden pienryhmäkokoontumisen ja paikallisen tukemisen.

Piirala ja Peltoniemi painottavat, että avautuvat korkeakouluopinnot ovat avoimena kaikille Raahen seutukunnan toisen asteen opiskelijoille. Raahen kauppakamariosaston asiamies Esa Pellikainen iloitsee siitä, että Raahen seutukunnan ammattikorkeakouluyhteistyö on löytänyt uusia muotoja alueen nuorten ja työelämän tueksi.

Info väyläopinnoista järjestetään 21.2.2018 klo 12 Raahen Porvari- ja Kauppakoulun B-auditoriossa.

Lisätietoja

Tapani Piirala, 050 557 8822, tapani.piirala@rpkk.fi
Heikki Peltoniemi, 044 439 3413, heikki.peltoniemi@raahe.fi
Tuula Hohenthal, 040 120 9878, tuula.hohenthal@centria.fi