Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Rakennamme yhdessä sinulle henkilökohtaisen oppimispolun

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

soveltuu tuotekehitystyön, palvelumuotoilun kehittämisen ja tuotteistamisen työtehtävissä toimiville

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjävalmennuksemme ovat tarkoitettu kehittämisen työvälineiksi yrittäjille ja sellaisiksi aikoville

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat joustava opiskelumuoto ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Tutkinnon suorittamiseen liittyy tarpeen mukaan valmistavaa koulutusta, jonka avulla ammattitaito kehittyy. Heti opintojen alussa laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, määrittää opintopolkusi sisällön ja keston.

Osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka tai työssäoppimispaikka on edellytys tutkinnon suorittamiselle. Yrittäjällä työpaikkana toimii oma yritys. Opiskelu tapahtuu joustavasti oman työn tai yritystoiminnan ohella. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat ammatillisen kehittymisen, työuralla etenemisen tai uuteen ammattiin siirtymisen.

Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen ja opiskelet päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.
Lisätietoja tuen hakemisesta saat tästä Koulutusrahaston sivuilta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • olet vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

  • tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,
  • nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
  • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat alueesi TE-toimistosta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja

Aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Koulutus voi olla joko kokopäiväistä opiskelua tai työn/yritystoiminnan ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaito osoitetaan aina työelämässä tai omassa yrityksessä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.  Valmistavaan koulutukseen osallistumalla voi  hankkia lisää osaamista ja ammattitaitoa. Ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen sähköisen koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja hakuajankohdista saat yhteyshenkilöiltä sekä ajankohtaista osiosta!

Asiakkuuspäällikkö
Virpi Ahvenlampi
044 065 4545
virpi.ahvenlampi@rpkk.fi

Aikuiskoulutusjohtaja
Anssi Tossavainen
040 718 2124
anssi.tossavainen@rpkk.fi

Aikuiskoulutuksen uutiskirje

Tilaamalla Raahen Porvari- ja Kauppakoulun aikuiskoulutuksen uutiskirjeen saat ensimmäisenä tiedon muun muassa seuraavista seminaareista, ajankohtaisista koulutuksista ja liiketoimintaan liittyvistä oppaista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa. Tilaus on maksuton, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje