Yrittäjän ammattitutkinto

Valmennus on tarkoitettu kehittämisen työvälineeksi yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville, jotka toimivat kaupan ja palveluiden aloilla ja haluavat kehittää yritystään liiketoiminnan perusteisiin pureutuvan tutkinnon puitteissa. Alkaville sekä kokeneille yrittäjille ja naisyrittäjille räätälöidään omat kehittämisohjelmat, joiden avulla voi käynnistää tai kehittää yrityksen liiketoimintaa asiantuntijoiden avustuksella sekä luoda tärkeitä verkostosuhteita muiden yrittäjien kanssa.

Kehittämisohjelmassa kiinnitetään päähuomio yksilöllisiin tarpeisiin. Tutkinto lähtee liikkeelle yrityksen liikeidean täsmentämisestä, analysoinnista ja omien vahvuuksien kartoittamisesta. Valmistavan koulutuksen aikana yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat tarkentuvat asiantuntijoiden opastuksella.

Valmennusohjelman kesto on noin vuosi ja lähiopetuspäiviä pidetään yleensä kerran kuukaudessa. Yhteisten koulutuspäivien sisällöt on rakennettu ryhmän toiveiden mukaisesti. Koulutukseen voi hakeutua joustavasti. Kysy lisää!

Ohjelman sisältö:
Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta, joista yksi on pakollinen ja kaksi on valinnaista tutkinnon osaa.

Pakolliset tutkinnon osat:
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistäminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
Tuotteistaminen
Taloushallinto
Myynti ja markkinointi
Henkilöstöhallinto
Sähköinen liiketoiminta
Ulkomaankauppa
Tuotannon hallinta
Franchisingyrittäminen

Osaamisalat:
Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Yritystoiminnan kehittäminen

Koulutuksen hinta:
300€

Lisätietoja ja hakuohjeet:
Anssi Tossavainen
Puh. 040 718 2124
anssi.tossavainen@rpkk.fi