Näyttötutkinnot

Koulutus- ja yrityspalvelut tarjoavat joustavia opiskelumahdollisuuksia alueen yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle. Näyttötutkinnot ovat joustava opiskelumuoto, joka mahdollistaa ammatillisen kehittymisen, työuralla etenemisen tai uuteen ammattiin siirtymisen. Näyttötutkintona voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi tarjoamme räätälöityjä koulutuspalveluja yrityksille ja yrittäjille. Olemme myös kumppanina ja mentorina yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisessä. Yrittäjille suunnatuissa valmennusohjelmissa keskipisteenä ovat yrittäjän oman osaamisen kehittäminen sekä yritystoiminnan käynnistäminen tai uudistaminen.

Lue seuraavista tarinoista, mitä hyötyjä yritykset ovat saaneet valmennusohjelmista: