Liiketoiminnan perustutkinto

Opiskelemalla ammatillisen perustutkinnon koulutut itsestäsi ammattilaisen, joka pärjää työelämän haasteissa. Ammatillinen peruskoulutus valmistaa käytännön ammattilaiseksi. Koulutus antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Suoritettu perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Liiketoiminnan perustutkinnossa voit valintojesi pohjalta hankkia osaamista esim.

  • asiakaspalvelusta, myynnistä ja palvelumuotoilusta
  • kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksen ja reskontran hoitamisesta
  • markkinointiviestinnästä ja sisällöntuotannosta.

Laajuus

Ammatillisen peruskoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Liiketoiminnan perustutkintoon (merkonomi) voi tutustua tarkemmin ePerusteissa.

Liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) voit suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka ohjaa opintojen suorittamista. Opiskeluaikana pääset kiinni työelämään, sillä opiskelu sisältää useita työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikille eri aloilla! Merkonomitutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa monimuoto-opintoina. Opetus on lähi-, verkko- ja etäopiskelua. Pääpaino opiskelussa on tällöin työpaikalla tapahtuvalla oppimisella.

Koulutuksen kesto ja suorittaminen tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n mukaan. Voit hakea koulutukseen jatkuvan haun kautta

Lisätietoja
Virpi Ahvenlampi
p. 044 065 4545
virpi.ahvenlampi@rpkk.fi

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Voit hakea yhteishaussa, mikäli olet nyt peruskoulussa tai sinulla ei ole vielä peruskoulun jälkeistä toisen asteen tutkintoa. Jatkuva haku on tarkoitettu kaikille.

Älä jää yksin kysymystesi kanssa! Opinto-ohjaajamme auttaa kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Voit kysyä neuvoa siihen miten ja milloin voit hakea tai vaikkapa miten rahoittaisit opintosi.

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. RPKK sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla sekä näyttöjen järjestämisestä. Sopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan myös opiskelijalle tiedoksi. Koulutussopimuksen liiteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) osa. Siinä määritellään ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, joihin työpaikalla hankintaan osaamista. Liitteeksi kirjataan työtehtävät, joita tekemällä tavoiteltu osaaminen saavutetaan.

Koulutussopimus ei ole työsopimus. Opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta koulutussopimuksen aikana. Myöskään työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen perusteella. Koulutussopimus tehdään yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos halutaan sopia pidemmästä jaksosta, selvitetään mahdollisuudet oppisopimukseen. Koulutussopimustyöpaikka seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Osaamista täydennetään tarpeen mukaan muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutusajalle/tutkintoon kerralla tai esim. tutkinnonosittain. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannasta ja raportoinnista. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeiden HOKS:n mukaan. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt ja viikoittaisen työajan keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Talouspaja Veli-Matti Ollikainen

Veli Seppä Oy Mirja Lassila

Esmo yhtiöitten toimitusjohtaja ja yrittäjä Pasi Kinnunen