3 joulukuun, 2017

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?

Vuoden 2018 alusta tapahtuu ammatillisen koulutuksen saralla monia uudistuksia. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus, sillä reformi yhdistää nykyiset lait uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta.

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.

Katso tästä, mitä reformi tarkoittaa opiskelijalle!

Reformin keskeiset muutokset ovat:
1. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astuu voimaan 1.1.2018.
2. Jatkossa on vain yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto (pt, at ja eat).
3. Koulutuksen järjestäjällä yksi järjestämislupa, joka kattaa tutkintoon johtavan ammatillisen, oppisopimus-ja työvoimakoulutuksen.
4. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana.
5. Opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnustaminen on koulutuksen järjestäjän velvollisuus.
6. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus edellyttää joko oppisopimusta tai koulutussopimusta.
7. Rahoituksesta puolet tulee suoritusten ja vaikuttavuuden mukaan.
8. Yhteiset tutkinnon osat jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle.
9. Tutkintojen määrä vähenee merkittävästi.
10. Opiskelijavalinnassa kaksi väylää.
Oppisopimus on jatkossakin työsopimus.
  • Pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta, tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen hankkimista.
  • Edellyttää 15vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välistä kirjallista työsopimusta, myös yrittäjälle mahdollinen.
  • Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuksen järjestämisestä HOKS:nmukaisesti.
Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen
  • Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
  • Määräaikainen sopimus, jonka perustana on HOKS, josta tulee ilmetä nekäytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen.
  • Ei työsuhdetta, ei palkkaa opiskelijalle,vaan hänellä on oikeus opintotukeen ja koulumatkakorvaukseen sekä koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan.
  • Yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta tai tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista.