Opiskelijahyvinvointi

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 §). Opiskelija saa maksutta sellaisen opiskeluhuollon, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluita. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 9 §.)

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa koko henkilökunta osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi sekä kouluyhteisön että yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän jäseniä ovat kuraattori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja opettajien edustaja.

Opiskeluhuollon palvelut

Terveydenhoitaja hoitaa uusien opiskelijoiden terveystarkastukset ja huolehtii kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Terveydenhoitaja on tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimin jäsenten kanssa sekä tarvittaessa opiskelijan huoltajien kanssa. Terveydenhoitajan vastaanotto on torstaina  ja perjantaina klo 8-15. Sairasvastaanotto ilman ajanvarausta on koululla torstaisin ja perjantaisin klo 12-13, muina päivinä omalla lääkärinvastaanotolla.

Kuraattori. Kuraattoritoiminta on opiskelijan tukemista ja yhteistyötä huoltajien, opettajien ja opiskelijan muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työn tavoitteena on tukea opintojen suorittamista, opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Työhön kuuluu selvittää opiskelijoiden kehityksen esteitä sekä ehkäistä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmatilanteita. Raahen Porvari- ja Kauppakoulun kuraattori on tavattavissa oppilaitoksessa maanantaisin ja torstaisin. Kuraattoriin saa yhteyden puhelimitse, Wilman kautta ja sähköpostitse. Kuraattorin toimisto sijaitsee C-rakennuksen aulassa.

Muut tukipalvelut

Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Hän myös kuuntelee, motivoi ja ohjaa. Opinto-ohjaaja tekee ohjaustyötä yhteistyössä ryhmänohjaajien kanssa.

Kasvatusohjaaja on opiskelijafoorumin aktivaattori, koordinoi Opinparkin toimintaa ja osallistuu ohjaukseen.

Ammatillinen erityisopettaja
tukee opiskelijoita opinnoissa ja antaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville sekä laatii HOJKSit ja on yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin tarvittaessa. Ammatilliseen erityisopettajaan otetaan yhteyttä, jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen esteitä.

Vuonna 2008 aloitettu Opinparkki-oppimisympäristö antaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä ohjatusti, jos heillä on jäänyt tutkinnon osa kesken tekemättömien tehtävien takia, poissaoloja on kertynyt liikaa tai kotitehtävien tekeminen tuottaa hankaluuksia. Opinparkissa on paikalla aina ohjaaja ja tarvittaessa opettajat tulevat pitämään joko yksityis- tai pienryhmäohjausta.

Lisäksi oppilaitoksessa toimii opiskelijafoorumi. Foorumin jäsenet huolehtivat opiskelijoiden motivoinnista ja viihtymisestä.