Kasvuloikka-valmennusohjelma

Haluatko virittää palvelusi parhaalle tasolle? kasvulogo
Kasvuloikka antaa eväät tehokkaampaan myyntiin, asiakaskokemuksen parantamiseen ja some-kanavien hyödyntämiseen. Saat viimeisimmät neuvot palvelumuotoiluun, digimarkkinointiin, tuotteistamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Kasvuloikka-valmennusohjelma alkaa kerran vuodessa. Varaa paikkasi valmennukseen ja ota viisi askelta kohti tuottavampaa liiketoimintaa. Kehittymistäsi ovat tukemassa liike-elämän ammattilaisten mentoritiimi, laadukkaat verkkomateriaalit ja mielenkiintoiset työpajamuotoiset koulutuspäivät muiden yrittäjien ja eri aloilla työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Valmennus soveltuu niin yrittäjille kuin yritysten henkilöstölle ja johtotehtävissä toimiville toimialasta riippumatta. Ohjelmassa voi suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Valmennusohjelma on ympärivuotinen ja voit ilmoittautua mukaan milloin vain!

Kasvuloikka-valmennuspäivät koostuvat seuraavista osista:

 1. Liiketoimintamallin ja strategian kirkastaminen, 4 päivää
 • Liikeidean ja liiketoimintamallin selkeyttäminen
 • Yrityksen menestystekijöiden kirkastus
 • LEAN Development yrityksen liiketoiminnan tehokkuuden suunnittelun työkaluna
 • LEAN Development -työpaja
 1. Parhaalla asiakasymmärryksellä menestykseen, 3 päivää
 • Miten selvittää mitä asiakas todella haluaa ja tarvitsee?
 • Palvelumuotoilulla parhaimman asiakaskokemuksen rakentaminen
 • Arvolupaus ja ostamisen helppous
 • Ostajapersoonat ja myyntiviestin kirkastus
 • Kivijalkakaupan, toimitilojen ja verkkoalustojen visuaalisuuden suunnitteleminen
 1. Liikevaihdon saaminen kasvuun: Kuinka kehittää myynti ja markkinointi saumattomaksi kokonaisuudeksi, 4 päivää
 • Myynti ja markkinointi: Kahdesta erillisestä yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi
 • Kuinka hyödyntää useita eri myyntikanavia ja clousata kaupat
 • Sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan
 • Sisällön julkaiseminen sosiaalisessa mediassa
 • Digitalisaation mahdollisuudet ja some osana asiakaspalveluprosessia
 1. Kilpailuedun luominen erinomaisella johtamisella ja oman sekä muiden hyvinvointia edistämällä, 2 päivää
 • Miten onnistua lähiesimiehenä ja osata johtaa alaisiaan yksilöinä
 • Yksilön kokonaishyvinvointi: Kuinka vahvistaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja
 1. Kuinka huolehtia yrityksen kannattavuudesta, 2 päivää
 • Yrittäjän ja esimiehen talousosaamisen työkalupakki
 • Yhteenveto ja koulutusohjelman päättäminen

Kenelle

 • Vakiintuneiden pienten- ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille ja palkatuille johtajille
 • Mikroyrittäjille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa tai laajentaa uusille liiketoiminta-alueille
 • Omaa liiketoimintaa käynnistäville tai sitä suunnitteleville

 Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat yksilömentorointi, työpajamuotoiset lähiopetuspäivät ja itsenäinen oman liiketoiminnan kehittäminen käytännössä.

Kartoitamme kehittämistarpeesi ja räätälöimme Sinulle sopivan kehittämispolun. Ohjelmassa voit suorittaa myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon (esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon) ilman lisäkustannusta.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 300 €, ja sen voit maksaa useammissa erissä. Koulutuksen päärahoitus tulee Opetushallitukselta. Koulutusrahasto palkitsee 395 euron suuruisella verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojär-jestelmän mukaisen kokotutkinnon.
Tarkista ehdot koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja lisätiedot

Haku avoinna ympäri vuoden!
Hae koulutuskalenterimme kautta.

Lisätietoja:

Anssi Tossavainen
Puh. 040 718 2124
anssi.tossavainen@rpkk.fi