IT-tukihenkilö / Ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut on tietotekniikan käytännön moniosaaja. Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä työtehtävissä.  Meillä voit suuntautua opinnoissasi joko ohjelmointiin tai käytön tukeen, ja voit ottaa valinnaisia tutkintoa siten, että halutessasi voit opiskella opintojaksoja molemmista suuntautumisvaihtoehdoista.

IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

Ohjelmistokehittäjä osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun.

Opintojen rinnalla voit täydentää osaamistasi myös iltaisin pidettävässä kerhomuotoisesti toimivassa Raahe Coding Schoolissa.

Tutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, joka ohjaa opintojen suorittamista. Opiskeluaikana pääset kiinni työelämään, sillä opiskeluaikana on paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana. Opintojen rinnalla on mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto.

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö tai Ohjelmistokehittäjä
Haku yhteishaussa:  Lisätietoja yhteishausta ja hakeutumisesta saat www.opintopolku.fi 
tai opintotoimistosta puh. 08 2237 900, opintotoimisto@rpkk.fi
Jatkuva haku: Jos et hae yhteishaussa, haku tapahtuu tästä.