Datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut datanomi on tietotekniikan käytännön moniosaaja. Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä työtehtävissä. Meillä voit suuntautua osaamisalana käytön tukeen. Käytön tuen datanomi osaa:

  • asentaa, testata ja dokumentoida työasemalaitteistoja, ohjelmistoja ja tietoliikenneyhteyksiä
  • opastaa ja kouluttaa muita sekä toimia tukihenkilönä
  • ylläpitää tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä
  • huolehtia tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista
  • toimia tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen myynti- ja huoltotehtävissä
  • toimia halutessaan itsenäisenä yrittäjänä.

Meillä voit suorittaa valinnaisena tutkinnon osana ohjelmointia.  Opit mm. ohjelmoinnin peruskäsitteet ja -rakenteet valitulla ohjelmointikielellä. Osaat asentaa tai konfiguroida ohjelmointi- tai kehitysympäristön. Suunnittelet ohjelmiston ja sille sopivan käyttöliittymän, sekä teet prototyypin ohjelmistosta.

Datanomin tutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, joka ohjaa opintojen suorittamista. Opiskeluaikana pääset kiinni työelämään, sillä opiskeluaikana on paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana. Opintojen rinnalla on mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto.

Tutkinto: Datanomi, käytön tuki
Haku yhteishaussa:  Lisätietoja yhteishausta ja hakeutumisesta saat www.opintopolku.fi 
tai opintotoimistosta puh. 08 2237 900, opintotoimisto@rpkk.fi
Jatkuva haku: Jos et hae yhteishaussa, haku tapahtuu tästä koulutuskalenterin kautta.