Datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut datanomi on tietotekniikan käytännön moniosaaja. Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä työtehtävissä. Meillä voit suuntautua osaamisaloina ohjelmointiin ja käytön tukeen.

Ohjelmoinnin datanomi osaa muun muassa:

  • ohjelmoinnin peruskäsitteet ja -rakenteet valitulla ohjelmointikielellä
  • asentaa tai konfiguroida ohjelmointi- tai kehitysympäristön
  • suunnittella ohjelmiston ja sille sopivan käyttöliittymän
  • tehdä prototyypin ohjelmistosta.

Datanomiopintojen rinnalla voit täydentää osaamistasi myös iltaisin pidettävässä kerhomuotoisesti toimivassa Raahe Coding Schoolissa.

Käytön tuen datanomi osaa:

  • asentaa, testata ja dokumentoida työasemalaitteistoja, ohjelmistoja ja tietoliikenneyhteyksiä
  • opastaa ja kouluttaa muita sekä toimia tukihenkilönä
  • ylläpitää tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä
  • huolehtia tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista
  • toimia tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen myynti- ja huoltotehtävissä
  • toimia halutessaan itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissasi voit suuntautua joko ohjelmointiin tai käytön tukeen, ja voit ottaa valinnaisia tutkintoa siten, että halutessasi voit opiskella opintojaksoja molemmista suuntautumisvaihtoehdoista.

Datanomin tutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, joka ohjaa opintojen suorittamista. Opiskeluaikana pääset kiinni työelämään, sillä opiskeluaikana on paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana. Opintojen rinnalla on mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto.

Tutkinto: Datanomi, Ohjelmointi tai käytön tuki
Haku yhteishaussa:  Lisätietoja yhteishausta ja hakeutumisesta saat www.opintopolku.fi 
tai opintotoimistosta puh. 08 2237 900, opintotoimisto@rpkk.fi
Jatkuva haku: Jos et hae yhteishaussa, haku tapahtuu tästä koulutuskalenterin kautta.