Kelpo-blogi

Kestävän kehityksen polulla ammatillisessa lisäkoulutuksessa

KELPO-hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen kestävän kehityksen mukaista toimintaa yhteistyössä työelämän kumppaneiden kanssa. Toimenpiteet jakautuvat kolmeen osatavoitteeseen:

1. Kehitetään aikuisopiskelijoiden ja työssäoppimispaikkojen tarpeisiin kestävän kehityksen mukaista ohjeistusta ja toimintamalleja yhteistyössä työelämän kumppaniverkoston kanssa. Kyseessä voi olla esimerkiksi turvallisuuteen ja ekologisuuteen painottuva perehdyttämismalli.
2. Luodaan ja julkaistaan kestävän kehityksen opas/perehdyttämismalli aikuisopiskelijalle, joka tukee työssäoppimista ja toimii myös perehdyttämisen välineenä työpaikoilla.
3. Kehitetään samalla ammatillisen lisäkoulutuksen kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja laaditaan ammatilliseen lisäkoulutukseen kestävän kehityksen ohjelma. Kytketään kestävän kehityksen ohjelma osaksi toimintajärjestelmää.

Hankekumppaneita ovat Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Oulun Palvelualan Opisto. Koordinaattorina toimii Raahen Porvari- ja Kauppakoulu.

Hankkeen aikataulu

helmikuu-kesäkuu 2015
– Hankehakemus rahoittajalle ja työsuunnitelmien laatiminen oppilaitoskohtaisesti
– Verkostokumppaneiden kontaktointi, yhteistyösopimukset, hankkeesta tiedottaminen
– Rahoituspäätös 8.5.2015 ja työsuunnitelmien täsmentäminen

elokuu-joulukuu 2015
– Hankkeen aloituspalaveri ja työryhmän perustaminen 11.9.2015, Oulun Palvelualan Opistolla
– Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmentäminen
– Hankkeiden kick-off-tilaisuus, OPH, Helsinki 2.10.2015
– Koulutuksen suunnittelu, tarjouspyynnöt ja asiantuntijan valinta 14.10.2015 Haapaveden Opistolla
– Kouluttajaksi valittu OKKA-Säätiö, www.okka-saatio.com
– Työelämän kumppaneiden kontaktointi
– Koulutuspäivät kestävästä kehityksestä marras-joulukuussa 2015 sekä keväällä 2016
– Kutsu koulutustilaisuuksiin ja ohjelman laatiminen
– Ensimmäinen koulutuspäivä Oulun Palvelualan Opistolla 1.12.2015, ohjelma ja kutsu
– Oppaan sisällön suunnittelu alkaa koulutuksen rinnalla
– Työryhmän tapaamiset ja ACP-palaverit kehittämistyötä vauhdittamassa

tammikuu – kesäkuu 2016
– Keke-valmennuksen toinen koulutuspäivä Oulun Palvelualan Opistolla 28.1.2016,  ohjelma
– Työelämäkumppanin puheenvuoro, Annukka Kääriäinen, Pro-Kaks Oy 28.1.2016
– Toisten oppilaitosten keke-järjestelmien benchmarkkaus OPAO:lla 23.2.2016
– Tästä Keke OPAOlla esityksestä voit tutustua OPAO:n keke-työhön
– Oppaan laatiminen, sisällön ja ulkoasun suunnittelu, testaus ja muokkaus
– Keke-valmennuksen kolmas koulutuspäivä Oulun Palvelualan Opistolla 21.4.2016, ohjelma
– Palaute verkostolta malliin kolmannessa keke-koulutuspäivässä OPAO:lla
– Kestävän kehityksen toimintamallien kehittäminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa
– Työryhmän tapaamiset ja ACP-palaverit kehittämistyötä vauhdittamassa

elokuu – joulukuu 2016
– Oppaan julkaisu ja käyttöönottaminen lokakuussa 
– Tutustu perehdyttämismalliin tästä linkistä: http://bit.ly/2hTA7nm
– Kestävän kehityksen toimintamallien integrointi osaksi toimintajärjestelmää
– Keke-ohjeistusten jalkauttamista oppilaitoksissa, osalla sertifioinnit ja katselmukset
– Kokemusten kerääminen elinkeinoelämän kumppaneilta oppaan käytettävyydestä ja jatkokehittämisestä
– Työryhmän tapaamiset ja ACP-palaverit, loppukokous Kalajoen Kristillisellä Opistolla 11.11.2016
– Loppuraportin laatiminen ja hyvien käytänteiden benchmarkkaus