Rahoitus

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutus on työsuhteessa työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua, jota syvennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutuksen kesto ammatillisissa perustutkinnoissa on 2 – 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1,5-2 vuotta. Koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on sopiva työpaikka, jonka jokainen opiskelija hankkii itse. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Oppisopimuksen etuina ovat maksuton opetus, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 € ja mahdollisuus opintososiaalisiin etuuksiin esim. matkakorvaukseen. Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys. Yrittäjän tukijana ja ohjaajana toimii tutor-yrittäjä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen ja opiskelet päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.
Lisätietoja tuen hakemisesta saat tästä Koulutusrahaston sivuilta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

  • tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,
  • nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
  • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat alueesi TE-toimistosta tai aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöiltä.