Opiskelu

Ammatillinen peruskoulutus valmistaa käytännön ammattilaiseksi. Koulutus antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Suoritettu perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Laajuus

Ammatillisen peruskoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sen suorittaminen kestää yleensä kolme vuotta. Ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskeluaika on 2 vuotta. Tästä suurin osa eli 135 osaamispistettä on oman alan ammatillisia opintoja, joihin sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Tutkintoon sisältyy lisäksi yleissivistäviä kaikille yhteisiä opintoja 35 osaamispistettä. Niissä opiskellaan mm. kieliä, matematiikkaa, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa.

Työssäoppiminen ja näytöt

Opintojen aikana jokainen opiskelija suorittaa opinnoistaan vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppiminen on osa ammatillisia opintoja, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy. Työssäoppimisen käytännön järjestelyt hoidetaan erillisen työssäoppimisen suunnitelman mukaan. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Oppilaitoksemme tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa osan työssäoppimisesta ulkomailla.

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija osoittaa osaamistaan käytännön työtehtävissä. Näytöt suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen vastuuopettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa. Oppilaitoksen vastuuopettaja käy työpaikalla työssäoppimisjakson alussa sopimassa käytännön järjestelyistä. Näytön arvioi pääsääntöisesti työpaikkaohjaaja joko yksin tai yhdessä oppilaitoksen vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Opiskelijat saavat vuosittain kansainvälisten projektiemme kautta mahdollisuuksia tutustua mielenkiintoisiin eurooppalaisiin kulttuureihin, opiskelupaikkoihin ja työelämään, aidosti vieraissa maissa. Koulun ja hankerahoituksen kustantamina opiskelijaryhmiämme on vieraillut mm. Espanjassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Turkissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyys näkyy myös koulun arjessa. Ulkomaisten opiskelijoiden vierailut sekä opiskelu ja kommunikointi monikulttuurisessa ympäristössä tuovat maailmaa lähelle opiskelijaa. Koulumme kannustaa ja tukee stipendein myös opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvia kieli- ja työssäoppimismatkoja.

Maksut

Opiskelu ja ateriat ovat opiskelijoille maksuttomia. Opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut mahdolliset tarvikkeet. Opinnot oikeuttavat opintotukeen. Lisätietoja opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta.

Kansainvälisyys
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu kasvattaa opiskelijoitaan kansainvälisyyteen. Opiskelijamme saavat vuosittain kansainvälisten projektiemme kautta mahdollisuuksia tutustua mielenkiintoisiin eurooppalaisiin kulttuureihin, opiskelupaikkoihin ja työelämään, aidosti vieraissa maissa. Koulun ja hankerahoituksen kustantamina opiskelijaryhmiämme on vieraillut mm. Espanjassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Turkissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyys näkyy myös koulumme arjessa. Ulkomaisten opiskelijoiden vierailut sekä opiskelu ja kommunikointi monikulttuurisessa ympäristössä tuovat maailmaa lähelle opiskelijaa. Koulumme kannustaa ja tukee stipendein myös opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvia kieli- ja työssäoppimismatkoja.

Kaksoistutkinto
Ammatillisessa peruskoulutuksessa on mahdollisuus suorittaa merkonomin tai datanomin tutkinto. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös kaksoistutkinto. Opetusta järjestetään yhteistyössä Raahen lukion kanssa. Ammatillisen perustutkinnon opinnot ja lukion kurssit yhdessä mahdollistavat ylioppilastutkinnon suorittamisen. Tutustu kaksoistutkinnon suorittamiseen tästä videosta!

Maksut
Opiskelu ja ateriat ovat opiskelijoille maksuttomia. Opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut mahdolliset tarvikkeet. Opinnot oikeuttavat opintotukeen. Lisätietoja opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta.