Datanomi

Datanomi, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut datanomi on tietotekniikan käytännön moniosaaja. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä työtehtävissä. Datanomi hallitsee tieto- ja viestintätekniset työvälineet, tietojärjestelmät ja sisältöjen ylläpidon tietoverkossa. Datanomi osaa kouluttaa, avustaa ja neuvoa tietotekniikan käyttämisessä. Tämän alan ammattilainen osaa asentaa, käyttää, myydä ja markkinoida sekä laitteita että ohjelmistoja. Hän osaa käyttää tietoverkkoja mm. markkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia alan edustajana esimerkiksi erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Datanomi voi työllistyä alan tehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Peruskoulun suorittaneet voivat suorittaa datanomitutkinnon kolmessa vuodessa. Opintojen rinnalla on mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto. Aiemmin merkantin tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan datanomiksi aiemman tutkinnon perusteella tehdyn henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Laajuus: 180 osp, 3 vuotta
Osaamisala: Käytön tuki

Molemmat, liiketalouden sekä tieto-ja viestintätekniikan perustutkinnot, antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana.